Podczas rysowania człowieka to zawsze jego ciało przyjmuje jakąś pozę. Choćby i statyczną, ale jednak.

Przy szkicowaniu trzeba jakoś zachować proporcje. Pomaga w tym rysunkowy szkielet naszej postaci. O tym jak go narysować więcej w odcinku wideo: