Lightbox

Lightbox’em nazywamy podświetlaną gładką powierzchnię, która służy nam do przenoszenia rysunku z jednej kartki na drugą.