Metoda dwóch kredek

Jest to bardzo ciekawa metoda rysunkowa polegająca na użyciu kredek o różnych kolorach jako warstw dla rysunku. Przykładowo jedną warstwę przeznaczamy na budowę anatomiczną, a drugą na strój. Nie zachęcam do używania więcej niż dwóch kolorów. Wyjątek stanowi sytuacja gdzie trzecim kolorem mielibyśmy nanieść coś co potrzebuje wyodrębnienia. Przykładowo błyskawice otaczające maga lub kłęby dymu otaczające grenadiera, które to zasłaniałyby zarówno ciało jak i strój mogłyby być naniesione trzecim kolorem. Tym niemniej im większej ilości użyjemy tym większy zrobi się nam miszmasz. Sugeruję zatem jak nazwa metody wskazuje pozostać przy dwóch kolorach kredek.