Psy wojny – Malowanie

Nie nazwałbym siebie akwarelistą. Tym niemniej to właśnie akwarele stały się medium, które wykorzystałem do pokolorowania mojej pracy. Dobrze współgrają one z tuszem ponieważ oba te media są płynne i można rozcieńczać je wodą w celu uzyskania bledszych odcieni. Zarówno tusz jak i akwarele nakłada się pędzlem. Jednakże tusz wydaje mi się znacznie czystszym medium jako, że kreślę nim wyraźne i ostre linie, a akwarele znacznie częściej tworzą na papierze układ różnobarwnych przenikających się nawzajem plam. Oczywiście nie przeszkadza to w próbie odwrotnego wykorzystania obu tych mediów. Tym niemniej zauważalne jest, że tusze tak ładnie nie przenikają się nawzajem jak akwarele. Te z kolei nawet po wyschnięciu wciąż reagują z wodą, a tusz nie (jeśli twój tusz po wyschnięciu wciąż reaguje z wodą to wiedz, że marny to tusz).