Często nie podejmujemy działań wierząc w to, że istnieje mnóstwo ludzi, którzy są lepsi od nas i poprzez to bardziej predestynowani do tychże zadań. Zupełnie nie zastanawiamy się nad tym czy faktycznie tak jest, a jeśli nawet to dlaczego ci lepsi jakoś nie podejmują żadnego działania. W efekcie ani ci „lepsi” od nas ani my nie podejmujemy żadnych działań, a co za tym idzie brak działania niesie za sobą brak rezultatów.

„Czasy są zawsze inne, a jakby takie same.” – Jak mawiał proboszcz z filmu „U Pana Boga za piecem”.
Dziś odcinek wideo o ludzkiej potrzebie do tworzenia opowieści o nadludzko silnych herosach dokonujących niesamowitych rzeczy.