Zwane również „rybami potworami” zamieszkują głębiny mórz i oceanów, a niewielka ilość docierającego tam światła (lub jego całkowity brak) jak i wielkie ciśnienie wody prowadzą do deformacji mieszkających tam ryb. Te właśnie straszne ryby stały się obiektem moich rysowniczych ćwiczeń, bo jak powszechnie wiadomo „praktyka czyni mistrza”.